Wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości pozwoliło nam rozwinąć wachlarz usług o działalność doradczą.

Prowadzimy doradztwo w dziedzinach:

  • Spadków i darowizn,
  • Kierunków rozwoju nieruchomości,
  • Kalkulacji zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Nasze doradztwo przyjmuje rozmaite formy, których postać jest uzależniona od spersonalizowanych potrzeb Zleceniodawcy.

Jesteśmy elastycznym zespołem doradczym, oferując m.in.:

  • Ocenę możliwości ustanowienia hipoteki na nieruchomości,
  • Opiniowanie w zakresie zmian planistycznych na nieruchomościach i kosztów z tym związanych, co prowadzić ma do ograniczenia zbędnych wydatków,
  • Prowadzenie i wytyczanie zagadnień w zakresie odszkodowań, służebności przesyłu i służebności drogowych.
  • Konsultacje w warunkach podnoszenia opłat przez gminy w opłatach za użytkowanie wieczyste lub w momencie nabywania od właścicieli terenów pod cel publiczny – drogi, chodniki, ścieżki rowerowe,
  • Opiniowanie w rozbudowie przedsięwzięć inwestycyjnych.