Każde zlecenie pod tym względem oceniane jest indywidualnie, jednak podstawą do określenia stanu wycenianej nieruchomości, gruntu, czy elementu majątku, są udostępnione przez zamawiającego dokumenty. Można podzielić na kilka podstawowych rodzajów:

  • ewidencyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapa zasadnicza itp.),
  • prawne (odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę, umowy najmu, dzierżawy),
  • techniczne (dokumentacja techniczna obiektu itp.),
  • inne dokumenty, które według Zleceniodawcy mogą okazać się przydatne do sporządzenia wyceny.

Pomagamy w zorganizowaniu dokumentów w różnego typu instytucjach i organach, takich jak banki, domy inwestycyjne, sądy, spółdzielnie, stowarzyszenia i urzędy, dzięki czemu czas poświęcony na sporządzenie wyceny jest skrócony do minimum. Bezwzględnie przestrzegamy zasad etyki zawodowej – wszelkie dokumenty pozostają niejawne na życzenie Zleceniodawcy.