Rynek nieruchomości oraz wzrastająca liczba jego uczestników wiąże się z coraz częstszą potrzebą oszacowania wartości nieruchomości. Jedynie specjalistyczna wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem branżowym, zapewnia świadomość zagrożeń i korzyści związanych z uczestnictwem w rynku nieruchomości.

Wycenę nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego reguluje ponadto polskie prawo – jest to jedyny, uprawniony zawód, który może dokonywać wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Poznaniu i okolicach. Operaty szacunkowe sporządzane są rzetelnie i terminowo – zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa, standardy zawodowe i etykę zawodową rzeczoznawcy majątkowego.

Jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku, sporządzamy opracowania dotyczące różnych celów wyceny oraz ich rodzajów.

Określamy wartość rynkową nieruchomości dla celów

 • Bankowo-hipotecznych,
 • Skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych,
 • Sądowych i komorniczych,
 • Wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • Uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych,
 • Negocjacyjnych i ofertowych,
 • Kupna-sprzedaży,
 • Darowizn i spadków,
 • Ubezpieczeniowych,
 • Wniesienia aportu,
 • Finansowo – księgowych.

Zakres oferowanych wycen

 • Nieruchomości niezabudowane i zabudowane,
 • Nieruchomości mieszkaniowe,
 • Nieruchomości komercyjne (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, itp.),
 • Nieruchomości przemysłowe,
 • Nieruchomości rolne i leśne,
 • Określanie wartości prawa służebności, dożywocia, użytkowania.