Proces sporządzenia wyceny zależy przede wszystkim od złożoności zadania oraz rodzaju nieruchomości. Może trwać od kilku do kilkunastu dni, a niekiedy, w przypadku trwających procesów inwestycyjnych lub przedłużającego się kompletowania niezbędnych dokumentów – kilka miesięcy.

Po wstępnej ocenie nieruchomości, maszyny lub gruntu, rzeczoznawca spędza czas na poszukiwaniu porównywalnej sprzedaży. Po zakończeniu pracy w terenie, rzeczoznawca sporządza pisemne podsumowanie swojej pracy, będące fizyczną wyceną.