W ramach naszej działalności przygotowujemy również uproszczone kosztorysy budowlane, w inwestycjach i remontach z przeznaczeniem dla instytucji finansowych.

Proces kosztorysowania przebiega w kilku etapach:

  • Ustalenie celu wykonania kosztorysu i na tej podstawie – rodzaju kosztorysu oraz jego poziomu szczegółowości,
  • Określenie danych wyjściowych, które podlegać mają kosztorysowaniu,
  • Dokonanie przedmiaru lub obmiaru wraz z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych elementów kosztorysu,
  • Sporządzenie wyceny,
  • Dostarczenie kompletnego dokumentu, stanowiącego uproszczony kosztorys, o zakresie i rodzaju ustalonym w pkt. 1.