Operat szacunkowy, czyli wycena, może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Oznacza to, okres ważności wyceny, która przyjmuje formę operatu szacunkowego, zależy od zachodzących zjawisk ekonomicznych na rynku. Zmiany mogą mieć charakter prawny , planistyczny, techniczny, inwestycyjny, remontowy i wiele innych. Wówczas ważność wyceny jest indywidualna dla każdego zlecenia.