Wycena przedsiębiorstwa to kilkuetapowy proces, który prawidłowo wykonany, daje rzetelny obraz wartości firmy. Wycena przedsiębiorstw wykonywana jest w zespołach składających się osób dysponujących niezbędnym wykształceniem, doświadczeniem oraz umiejętnościami. Faktyczny skład zespołu ustalany jest po wstępnym zapoznaniu się z potrzebami zleceniodawcy. Kluczowe jest uwzględnienie specyfiki danego sektora gospodarki, by wykonana wycena eksponowała fundamentalne parametry z perspektywy konkretnego przedsiębiorstwa, tj. know-how, technologia, innowacje, czy kapitał ludzki. Wycena wykonana w oparciu o specyfikę danej firmy najdokładniej oddaje jej potencjał rynkowy. Wówczas, sprzedając przedsiębiorstwo, czy biorąc udział w fuzji, właściciel ma szansę uzyskać najkorzystniejszą ofertę.

Podstawowe korzyści z profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w przypadku postępowania przetargowego, dzięki wykorzystaniu strategicznych informacji pochodzących z wyceny przedsiębiorstwa,

  • Rzetelna informacja na temat kondycji finansowej firmy, do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego,
  • Potwierdzenie informacji dotyczącej stopnia konkurencyjności przedsiębiorstwa i szans na jego rozwój,
  • Zasięgnięcie fachowej wiedzy, zasadnej przy transakcjach typu M&A, np. sprzedaży lub fuzji,
  • Dokładna wycena udziałów poszczególnych wspólników,
  • Szansa na zwiększenie efektywności zarządzania zasobami firmy,
  • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej z instytucjami finansowymi.