Oferujemy profesjonalną wycenę maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych przedsiębiorstw do celów księgowych, zastawów bankowych, leasingu, aportu, czy fuzji.

Wykonujemy pełne spektrum wycen w tym zakresie, od najprostszych maszyn i urządzeń w zakresie motoryzacji, po skomplikowane systemy sieci informatyczne lub urządzenia energii odnawialnych.

Żadna branża nie ma dla nas tajemnic – zadania w zakresie wycen wykonywane są przez wykwalifikowany zespół zewnętrznych współpracowników – specjalistów z poszczególnych dziedzin gospodarki o kierunkowym wykształceniu oraz doskonałym przygotowaniu merytorycznym.